Cách giải nén file Rar, Zip

Hướng dẫn giải nén khi tải tài liệu

Đối với file .zip hoặc .rar cần phải giải nén

1. Giải nén cho macbook:

2. Giải nén cho windows:

—————————————————————————-  

Lưu ý khi down tài liệu link Google Drive


Một số tài liệu sẽ là các file nặng hơn 5MB, nên khi download Google sẽ hỏi có bỏ qua bước scan virus. 

Màn hình khi nhấp vào file:
image.png

Sau đó các bạn chọn Download sẽ hiện ra màn hình sau:
 
image.png

 

Các bạn chọn Download anyway là sẽ down được tài liệu đó. 
 
Nếu cần hỗ trợ thêm về kỹ thuật inbox fanpage

Nhận xét bài viết!