Cách viết IELTS Writing Task 1 nhanh và điểm cao!

Trước khi bắt đầu viết task 1, bạn nên dành ra 2 phút để xem sắp xếp thông tin như thế nào. Cách phổ biến nhất là gồm 4 đoạn, một đoạn mở bài, hai đoạn thân bài và một đoạn kết bài.

Trong đoạn mở bài, bạn nên tóm tắt thông tin được cung cấp trong biểu đồ, trong hầu hết trường hợp đây sẽ chính là đề bài. Song bạn phải chú ý KHÔNG ĐƯỢC LẶP LẠI ĐỀ BÀI, nhất định phải paraphrase.

Ví dụ với đề: “The graph shows the percentage of people going to work by bus in Thailand, Singapore and China between 2000 and 2005”, bạn có thể paraphrase đề bài theo một số cách như sau:

Thay graph bằng chart, pie chart, line graph, bar graph, table,… tùy loại biểu đồ
Thay shows bằng illustrates, indicates, presents,…
That percentage bằng rate
Thay going to work bằng commute
Thay in Thailand, Singapore and China bằng in three countries
Thay between 2000 and 2005 bằng in the five years leading to 2005.

Hoặc bạn có thể đảo ngược cấu trúc câu, thay vì nói the graph shows abcxyz thì nói abcxyz is/are shown in the graph.

Sau đó đến hai đoạn thân bài, nếu người cho 2 hoặc 2 loại biểu đồ thì rất dễ dàng, bạn chỉ cần mỗi đoạn nói về 1 hoặc 1 loại biểu đồ. Đây cũng là trường hợp thường gặp khi thi IELTS. Tuy nhiên nếu đề bài chỉ cho một loại biểu đồ thì sao? Bạn chú ý tìm cách tìm ra xu hướng để nhóm thông tin cho vào mỗi đoạn.

Ví dụ với biểu đồ dưới đây, bạn nên viết đoạn 1 về việc Portugal có xu hướng tăng và UK có xu hướng giảm trong lượng khí CO2 thải ra trên đầu người, nhưng đến năm 2007 Portugal vẫn chưa bắt kịp UK. Đoạn 2 bạn cũng nói về Italy và Sweden có xu hướng đối lập nhưng Italy đã vượt Sweden vào năm 1987.

Trong trường hợp có 3 loại biểu đồ, bạn có thể cân nhắc viết 3 đoạn thân bài nếu không tìm được cách nhóm thông tin nào hợp lý. Tương tự nếu biểu đồ là map hay process bạn cũng có thể cân nhắc viết 1 đoạn thân bài.

Khi đã tìm được cách nhóm thông tin, bạn có thể bắt đầu đoạn 1 như sau:

With regard to <thing 1>, …
In terms of <thing 1>, …

Ở phần …, hãy điền vào xu hướng của thứ bạn muốn nói đến trong đoạn 1. Sau đó đưa ra các số liệu để chứng minh xu hướng đó là đúng.

Sau đó đến đoạn 2, bạn có thể mở đầu bằng:

Turning to <thing 2>,…
When it comes to <thing 2>,…

Tương tự hãy theo sau bằng xu hướng và supports.

Hãy nhớ trong hầu hết các biểu đồ, thông tin sẽ rất nhiều và bạn không thể kể ra tất cả các số liệu được cung cấp. Hơn nữa điều này cũng làm bài văn cực kì chán, mang tính liệt kê. Bạn luôn phải cố gắng tìm ra xu hướng, tìm những điểm thú vị để nói và chỉ chỉ ra một số số liệu tiêu biểu để support cho luận điểm của mình. Ví dụ nếu nói một thứ tang dần theo thời gian, bạn chỉ cần nêu điểm đầu và điểm cuối, nếu nói đến một có dao động lớn hãy nêu điểm cao nhất và điểm thấp nhất, nếu một thứ tang vượt qua một thứ khác thì hãy nói đến điểm hai thứ giao nhau.

Kết bài hãy nói 1 câu tóm tắt ý bạn đã nói ở trên, tránh nêu lên ý mới, nhớ phải parapharase giống như chúng ta đã làm với phần mở bài.

 

Nhận xét bài viết!