Cẩm nang xử lý mọi dạng đề IELTS Writing Task 2 (Phần 3)

Cẩm nang xử lý mọi dạng đề IELTS Writing Task 2

Đề bài IELTS Writing Task 2 sẽ yêu cầu bạn viết tối thiểu 250 từ trong vòng 40 phút. Có rất nhiều dạng câu hỏi khác nhau mà bạn có thể gặp phải. Hãy đọc bài viết này để đảm bảo gặp dạng nào mình cũng không sợ nhé. Trong phần trước mình đã nói về Opinion based essay, Agree/Disagree Essay, Two Parts Essay và Compare and Contrast Essay.

KINH NGHIỆM THI IELTS ĐIỂM CAO Cẩm nang xử lý mọi dạng đề IELTS Writing Task 2

Cẩm nang xử lý mọi dạng đề IELTS Writing Task 2 (Phần 1)

 1. Problems and Solutions Essay

So với các dạng đề đã được nhắc đến trong phần trước, dạng problem and solution khá là straight forward, bạn phải nêu lên các vấn đề liên quan đến một sự việc và cách giải quyết nó. Ví dụ: 

The internet has transformed the way information is shared and consumed, but it has also created problems that did not exist before. What are the most serious problems associated with the internet and what solutions can you suggest?

Cấu trúc bài như sau: 

Mở bài:

Đoạn 1: Nói về sự việc (chú ý paraphrase). Nói rằng sự việc này gây ra hai vấn đề (có thể tóm tắt luôn ở phần mở bài hoặc chỉ nói chung chung, liệt kê ở thân bài sau). Nói rằng có hai cách giải quyết (có thể tóm tắt luôn ở phần mở bài hoặc chỉ nói chung chung, liệt kê ở thân bài sau)

Thân bài: 

 • Đoạn 2: Vấn đề 1 + 2 câu mở rộng. Vấn đề 2 + 2 câu mở rộng
 • Đoạn 3: Cách giải quyết 1 + 2 câu mở rộng. Cách giải quyết + 2 câu mở rộng

Kết bài: 

Đoạn 4: Tóm tắt 2 vấn đề + 2 cách giải quyết nói trên. (Nếu đã hết ý tưởng hoặc từ vựng về cách paraphrase, bạn có thể viết chung chung kiểu việc này có vấn đề nhưng cũng có thể giải quyết chứ không cần kể chi tiết ra, ví dụ như sau: To conclude, the internet is an amazing technological innovation that has transformed people’s lives, but not without negative impacts. However, with the right action by individuals, governments and businesses, it can be made a safe place for everyone).

Do đề bài hỏi về problem and solution, bạn sẽ phải lặp lại từ problem và từ solution rất nhiều lần. Hãy đảm bảo rằng mình có nhiều từ vựng để paraphrase nhé.

 1. Causes and Solutions Essay

Dạng đề này cũng rất tương cũng rất tương tự problem and solution, nhưng không phải nêu vấn đề và cách giải quyết mà là nguyên nhân và cách giải quyết. Ví dụ: 

Pollution has drastically increased with more and more people switching to personal vehicles. What are the causes of pollution? Discuss the solutions to overcome the problem of pollution.

Dàn ý như sau: 

Mở bài:

Đoạn 1: Nói về sự việc. Nói rằng có hai nguyên nhân chính. Nói rằng sự việc này có thể được giải quyết bằng hai cách

Thân bài: 

 • Đoạn 2: Nguyên nhân 1 + 2 câu mở rộng. Nguyên nhân 2 + 2 câu mở rộng
 • Đoạn 3: Cách giải quyết 1 + 2 câu mở rộng. Cách giải quyết + 2 câu mở rộng

Kết bài: Paraphrase phần mở bài

Tương tự như trên, hãy đảm bảo bạn có nhiều từ vựng để paraphrase từ cause và từ solution. 

 1. Advantages and Disadvantages Essay

Dạng đề cuối cùng mình muốn nói tới là dạng đề nói về điểm mạnh và điểm yếu của một sự vật/sự việc. Đôi khi đề bài chỉ hỏi về điểm mạnh, chỉ về điểm yếu hoặc hỏi cả hai. Bạn cần chú ý đọc thật ký đề để làm đúng yêu câu, đừng chỉ discuss một phía khi đề bài hỏi hai phía và ngược lại. Đề bài ví dụ: 

Online payment is increasingly becoming the most preferred method of payment than cash or other payment methods. What are the advantages of making online payment? What are its disadvantages?

Nếu đề bài chỉ hỏi về một phía, ví dụ hỏi về điểm mạnh, hãy cấu trúc bài như sau: 

Mở bài: 

Đoạn 1: Nói về sự vật/sự việc. Nói rằng nó có 3 điểm mạnh

Thân bài: 

 • Đoạn 2: Nói về điểm mạnh 1 + 2 ý support
 • Đoạn 3: Nói về điểm mạnh 2 + 2 ý support
 • Đoạn 4: Nói về điểm mạnh 3 + 2 ý support

Kết bài: 

Đoạn 5: Paraphrase mở bài

Nếu đề bài hỏi về hai phía, hãy cấu trúc bài như sau: 

Đoạn 1: Nói về sự vật/sự việc. Nói rằng nó có một số điểm mạnh và điểm yếu

Thân bài

 • Đoạn 2: Nói về điểm mạnh 1 + 2 ý support. Nói về điểm mạnh 2 + 2 ý support
 • Đoạn 3: Nói về điểm yếu 1 + 2 ý support. Nói về điểm yếu 2 + 2 ý support

Kết bài: 

Đoạn 4: Paraphrase mở bài

Tuy nhiên, các cấu trúc trên dùng cho trường hợp đề bài chỉ hỏi về điểm mạnh và điểm yếu. Đôi khi đề bài sẽ yêu cầu bạn phải lựa chọn nữa, thường sẽ cái hai cách hỏi: Do the advantages of this outweigh the disadvantages hoặc Discuss the advantages and disadvantages and give your own opinion. Đối với các đề này, ở kết bài bạn phải kết luận xem sự vật/sự việc này mang lại lợi ích hay bất lợi hơn nhé. 

Hãy đảm bảo bạn có nhiều từ vựng để paraphrase từ advantage (benefit, upside, plus, poisitive point) và disadvantage (downside, drawback, negative point).

——————————–

🌸 YES IELTS 8.5 Online Course – HỌC TRỰC TUYẾN HIỆU QUẢ VƯỢT MỨC TƯỞNG TƯỢNG

💻 Website : www.yesielts.net

📩 ieltsnhuy@gmail.com

💬 Chat ngay: m.me/nhuyielts8.5

Nhận xét bài viết!