ĐẠT BAND 7.5 TRONG WRITING NHỜ PHƯƠNG PHÁP LẬP DÀN Ý

Chắc hẳn các bạn cũng đã nghe nhiều người nói rằng lập dàn ý là một phương pháp rất hiệu quả trong Writing Task 2. Nhưng nhiều bạn vẫn chưa thật sự nắm được cách ứng dụng nó như thế nào. Hôm nay mình sẽ gửi các bạn SAMPLE WRITING TASK 2 được giáo viên mình đánh giá tầm 7.5 có ứng dụng phương pháp này để các bạn tham khảo nhé.  Bên dưới mình cũng đính kèm một số từ vựng hữu ích để các bạn xem qua.

  • Contemporary society = modern society: Một cách khác để diễn tả xã hội ngày nay thay cho ‘’Nowadays’’
  • Running costs = operating costs: Chi phí vận hành
  • Allocate (v) = allot (v): Chỉ định một phần (tiền) cho một mục đích gì đó
  • Pamper (v) : cưng chiều
  • Retain (v): giữ 

Nhận xét bài viết!