PHÂN TÍCH BÀI VIẾT WRITING TASK 2 TOPIC SOCIAL

nên làm khi thi IELTS Writing task 1

Chào cả nhà, hôm nay cô Ý sẽ cùng các bạn phân tích một bài WRITING TASK 2 của IELTS Liz, với chủ đề Mạng xã hội. Bài viết cũng sẽ tổng hợp những cụm từ và cách paraphrase hay ho nên các bạn nhớ lưu lại để học nhé. 

Đề bài: Many people believe that social networking sites (such as Facebook) have had a huge negative impact on both individuals and society. To what extent do you agree?

(Nhiều người tin rằng mạng xã hội (ví dụ như Facebook) có tác động tiêu cực lên cả cá nhân và xã hội. Bạn đồng ý tới mức độ nào?)

 

writing task 2

4 MẸO CẢI THIỆN ĐIỂM IELTS READING TẠI NHÀ

Đây là dạng OPINION ESSAY, yêu cầu thí sinh phải bày tỏ quan điểm đối với tác hại của mạng xã hội lên cá nhân và xã hội. Tác giả LIZ đã đi theo hướng sau:

Mở bài: Paraphrase lại đề bài và đưa ra quan điểm rằng, MXH có lợi cho cá nhân nhưng lại có hại cho cộng đồng.

Thân bài 1: Ảnh hưởng tốt của MXH lên cá nhân:

 • Những người đến từ nhiều đất nước khác nhau được kết nối với nhau, ngược với hồi xưa khi chưa có công nghệ và mạng xã hội thì người ta hiếm có cơ hội được gặp gỡ và giao lưu với người khác. 
 • Facebook có những nhóm cộng đồng => tạo cơ hội cho những người có chung mối quan tâm được gặp gỡ và tham gia các cuộc thảo luận.

Thân bài 2: Ảnh hưởng xấu của MXH lên xã hội: 

 • Thay vì tham gia vào các cộng đồng tại địa phương, cá nhân lại thường có hứng thú hơn với những người trên mạng => những người sống trong cộng đồng không còn hình thành mối quan hệ gần gũi và hỗ trợ lẫn nhau nữa. 
 • Ngoài ra, tổng thể xã hội đang dần tan rã vì người ta có xu hướng dành thời gian cho những người họ chưa gặp bao giờ, thậm chí những người có khả năng sẽ không bao giờ gặp ngoài đời thật. 

Kết bài:

Mặc dù MXH mang cá nhân lại gần nhau, chúng lại không có tác dụng tương tự đối với xã hội hay cộng đồng. Cộng đồng nên làm nhiều hơn để người dân tham gia vào các hoạt động chung nhằm thúc đẩy tương lai cộng đồng. 

BÀI VIẾT MẪU:

Social networking sites, for instance Facebook, are thought by some to have had a detrimental effect on individual people as well as society and local communities. However, while I believe that such sites are mainly beneficial to the individual, I agree that they have had a damaging effect on local communities. 

With regards to individuals, the impact that online social media has had on each individual person has clear advantages. Firstly, people from different countries are brought together through such sites as Facebook whereas before the development of technology and social networking sites, people rarely had the chance to meet or communicate with anyone outside of their immediate circle or family. Secondly, Facebook also has social groups which offer individuals a chance to meet and participate in discussions with people who share common interests. 

On the other hand, the effect that Facebook and other social networking sites have had on societies and local communities  can only be seen as negative. Rather than individual people taking part in their local community, they are instead choosing to take more interest in people online. Consequently, the people within local communities are no longer forming close or supportive relationships. Furthermore, society as a whole is becoming increasingly disjointed and fragmented as people spend more time online with people they have never met face to face and who they are unlikely to ever meet in the future. 

To conclude, although social networking sites have brought individuals closer together, they have not had the same effect on society or local communities. Local communities should do more to try and involve local people in local activities in order to promote the future of community life. 

 (278 words)

Một số cách paraphrase của tác giả:

 1.  Social networking sites = such sites = online social media = FB and other social n.sites
 2.  Have had a huge negative impact on = Have had a detrimental/damaging effect on = the effect that SNS have had on B can only be seen as negative
 3. Be mainly beneficial to = the impact that SNS has had on A has clear advantages
 4.  Individuals = individual people = the individual = each individual person 
 5.  Society = society and local communities = their local community = the people within local communities = society as a whole = the community life

TỪ VỰNG HAY:

 1.  Be disjointed (a): rời rạc (not well connected)
 2.  Fragmented (a) /fræɡˈmen.tɪd/: tan rã, phân mảnh (separated into or consisting of several parts)
 3. Involve s.o in sth: Làm ai trở thành một phần của thứ gì ( include s.o in sth, or to make them take part in or feel a part of it)
 4. Share common interests: có chung sở thích

——————————–

🌸 YES IELTS 8.5 Online Course – HỌC TRỰC TUYẾN HIỆU QUẢ VƯỢT MỨC TƯỞNG TƯỢNG

💻 Website : www.yesielts.net

📩 ieltsnhuy@gmail.com

💬 Chat ngay: m.me/nhuyielts8.5

Nhận xét bài viết!