SỰ “VI DIỆU” CỦA REFERENCING TRONG IELTS WRITING TASK 2

Hẳn các bạn đã biết là trong IELTS WRITING TASK 2, có 4 tiêu chí chấm điểm gồm: 

 • Task Response 
 • Coherence and Cohesion
 • Lexical Resource 
 • Grammatical Range and Accuracy

Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một khía cạnh quan trọng của Coherence và Cohesion  (CC) (Sự mạch lạc và gắn kết) chính là Referencing.

SỰ “VI DIỆU” CỦA REFERENCING TRONG IELTS WRITING TASK 2

04 bước giúp bạn lên ý tưởng Task 2 IELTS Writing

Ôn lại một xíu nào

Coherence là tiêu chí đánh giá xem liệu bài viết của bạn có logic, mạch lạc và dễ hiểu hay không. Còn Cohesion sẽ đánh giá cách bạn sắp xếp và tổ chức thông tin; để làm được điều này thì ngoài việc chia đoạn và dùng Cohesive devices hiệu quả, bạn cũng cần dùng tới Referencing để tránh lặp từ. 

Vậy REFERENCING là gì? 

Referencing (sự ám chỉ, sự nhắc tới) là khi bạn nhắc lại điều bạn đã nói tới trước đó mà không cần phải lặp lại cùng một cách diễn đạt. (Vì kĩ thuật này không có từ tương đương để diễn tả trong tiếng Việt nên mình xin phép để nguyên là Referencing nhé 😁)

 • Ví dụ khi không dùng Referencing: 

In my opinion, junk food is bad for our health. Junk food is made with unhealthy ingredients and also tends to be extremely high in calories. Therefore, people should not consume too much junk food.

=> Lặp từ ‘junk food’ quá nhiều đúng không nào?

Bây giờ viết lại đoạn trên, sử dụng Referencing nhé:

In my opinion, junk food is bad for our health. THIS KIND OF FOOD is made with unhealthy ingredients and also tends to be extremely high in calories. Therefore, people should not consume IT too much.

=> Nghe hay hơn rồi hen 😀

Cách áp dụng Referencing

Để thực hiện kĩ thuật Referencing, cách phổ biến nhất là dùng đại từ (pronouns) để thay thế cho danh từ (người, vật, nơi chốn) mà bạn đã nhắc đến trước đó. 

Có khá nhiều loại đại từ, nhưng được dùng phổ biến trong IELTS Writing task 2 thì có thể kể đến các loại sau: 

💌Personal pronouns (đại từ nhân xưng, hay Đại từ chỉ ngôi): he – him, it, they – them, 

she – her, we – us, I – me. 

Vd: Nowadays, most children do not play sports very often. Instead, THEY stay at home and watch TV. (dùng They để thay cho Most children)

💌Demonstrative pronouns (đại từ chỉ định): this, that, these, those

Vd: Nowadays, most children prefer watching TV to playing sports. This is a sedentary lifestyle. (Dùng This để thay cho vế “hầu hết trẻ em thích coi TV hơn chơi thể thao”)

💌Relative pronouns (đại từ quan hệ): that, which, who, whom, what. 

Vd: Nowadays, most children prefer watching TV to playing sports, WHICH is a sedentary lifestyle. (dùng Which để thay cho vế “hầu hết trẻ em thích coi TV hơn chơi thể thao”) 

Thử một ví dụ khác nhé: 

✏️Vd 1: In some countries, the government invests a lot of money in public transportation. Investing money in public transportation leads to fewer cars on the road and helps to reduce CO2 emissions

=> Câu bị lủng củng do lặp từ 

✏️Vd 2: In some countries, the government invests a lot of money in public transportation. This leads to fewer cars on the road and helps to reduce CO2 emissions

=> Câu này ổn rồi nhưng vẫn có thể làm cho hay hơn 

✏️Vd 3: In some countries, the government invests a lot of money in public transportation, which leads to fewer cars on the road and helps to reduce CO2 emissions

=> Câu này được đánh giá cao hơn về mặt ngữ pháp do dùng câu phức thay vì viết 2 câu đơn lẻ. 

—–

BT vận dụng: Chọn một trong các đại từ sau để điền vào khoảng trống: They / it / their / they / this / our / they / it / which / they

 1. Property prices tend to be very high in big cities, ________ means that many people cannot afford to buy a house.
 2. Some people believe that children should not be given homework because ________ is not necessary for ________ education. ________ think that teachers should focus on more creative ways to teach subjects.
 3. One important advantage of labour-saving machines and household appliances is that ________ are more efficient and save time, because housework takes up a lot of time and energy.
 4. I think ________ is very important that the government maintains and restores old buildings as ________ are a reflection of ________ cultural heritage.
 5. Many old buildings protected by law are part of a nation’s history. Some people think ________ should be knocked down and replaced by new ones.
 6. Violent crime is a concern in many societies and some hold the view that ________ cannot be solved.

 

——————————–

🌸 YES IELTS 8.5 Online Course – HỌC TRỰC TUYẾN HIỆU QUẢ VƯỢT MỨC TƯỞNG TƯỢNG

💻 Website : www.yesielts.net

📩 ieltsnhuy@gmail.com

💬 Chat ngay: m.me/nhuyielts8.5

 

 

Nhận xét bài viết!