Cẩm nang xử lý mọi dạng đề IELTS Writing Task 2 (Phần 2)

Đề bài IELTS Writing Task 2 sẽ yêu cầu bạn viết tối thiểu 250 từ trong vòng 40 phút. Có rất nhiều dạng câu hỏi khác nhau mà bạn có thể gặp phải. Hãy đọc bài viết này để đảm bảo gặp dạng nào mình cũng không sợ nhé. Trong phần trước mình đã nói về Opinion based essay và Agree/Disagree Essay.

Cẩm nang xử lý mọi dạng đề IELTS Writing Task 2

Xem thêm Cẩm nang xử lý mọi dạng đề IELTS Writing Task 2 (Phần 1)

  1. Two Parts Essay

Đối với dạng câu hỏi này, bạn sẽ nhận được một đề với hai câu hỏi độc lập và bạn phải trả lời cả hai câu. Ví dụ: 

Many children have become habitual about excessively using mobile applications day and night. Why do you think this is so? What parents can do to avoid this situation declining further?

Bạn có thể thấy dạng đề này thường gồm 3 phần, một cái lead-in statement, câu hỏi thứ nhất rồi đến câu hỏi thứ hai. Đôi khi dạng đề two parts essay khá gần với dạng cause and effect, cause and solution, problem and solution. Ví dụ như đề mẫu phía trên có một câu hỏi cause và một câu hỏi về solution. Tuy nhiên không phải lúc nào trường hợp này cũng xảy ra. Two parts essay có thể mở rộng hơn nhiều so với chỉ hỏi về cause, effect hay solution. Bạn hãy tham khảo một số đề dưới đây: 

In education and employment, some people work harder than others. Why do some people work harder? Is it always a good thing to work hard?

Happiness if often considered difficult to define. Why is this? What factors determine happiness?

Success is often measured by wealth and material possessions. Do you think wealth is the best measure of success? What makes a successful person?

Để xử lý dạng đề này, bạn hãy dùng mẫu sau đây: 

Mở bài

Đoạn 1: Paraphrase lead-in statement. Tóm tắt câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất. Tóm tắt câu trả lời cho câu hỏi thứ hai (Nếu đây là một câu hỏi có-không, hãy trả lời luôn. Nếu đây là một câu hỏi liệt kê, bạn có thể nói vắn tắt về các ý của mình, hoặc nói chung chung như some people are more hard working due to several reasons rồi nói liệt kê các ý ở thân bài sau. Chú ý rằng đề two parts essay thường là các câu trực tiếp và đầy đủ, cực kì dễ bị lười và chép lại nguyên câu này để trả lời mà không paraphrase nhé. Ví dụ như: I believe that it is always a good thing to work hard, factors that determind happiness are…, I think that wealth is the best measure of success)

Thân bài

Đoạn 2: Trả lời câu hỏi thứ nhất + 2-3 ý support

Đoạn 3: Trả lời câu hỏi thứ hao + 2-3 ý support

Kết bài

Đoạn 4: Tóm tắt 2 câu trả lời

  1. Compare and Contrast Essay

Đây là dạng đề mà bạn phải so sách hai sự vật, sự việc với nhau, chỉ ra các điểm giống và/hoặc khác nhau. Thường dạng đề này sẽ yêu cầu bạn so sánh hai thứ và chọn ra một thứ tốt hơn, ví dụ: 

Some people think that learning online is more efficient. However, according to some other people, studying from books is still the preferred method. Which is the better method of learning out of the two?

Distance education is gaining popularity day by day and more students are enrolling through distance mode than full-time course in colleges. Make comparison of distance education and full-time course to find which is better and why.

Some people want to live in a house while others prefer living in an apartment. Does living in a house bring more advantages than living in an apartment?

Để nói rằng sự vật A tốt hơn sự vật B, bạn có thể nêu lên ưu điểm của sự vật A hoặc nhược điểm của sự vật B. Cấu trúc bài nên như sau: 

Mở bài: 

Đoạn 1: Nói rằng có hai sự vật/có hai phương tiện/hai cách thức theo đầu bài cho, có người chọn A, có người chọn B. Nói rằng bài luận này sẽ so sánh hai sự vật. 

Thân bài: 

Đoạn 2: Nói ưu điểm 1 của sự vật A + 2 câu mở rộng

Đoạn 3: Nói ưu điểm 2 của sự vật A + 2 câu mở rộng

Đoạn 4: Nói nhược điểm của sự vật B + 2 câu mở rộng

Kết bài: 

Đoạn 5: Kết luận rằng trong 2 sự vật, cái nào là tốt hơn, vì những lý do kể trên.

 

——————————–

🌸 YES IELTS 8.5 Online Course – HỌC TRỰC TUYẾN HIỆU QUẢ VƯỢT MỨC TƯỞNG TƯỢNG

💻 Website : www.yesielts.net

📩 ieltsnhuy@gmail.com

💬 Chat ngay: m.me/nhuyielts8.5

Nhận xét bài viết!