Khám phá cấu trúc bài luận IELTS Writing Task 2 giúp bạn nâng cao điểm số

Biết cách cấu trúc bài luận IELTS Writing Task 2 là một kỹ năng cần thiết có thể tạo ra sự khác biệt giữa việc đạt và không đạt được điểm số mà bạn xứng đáng nhận được. Với ý nghĩ đó, YES IELTS xin chia sẻ những cấu trúc phổ biến nhất trong bài dưới đây. Cùng tìm hiểu nhé!

A. Cấu trúc bài luận IELTS Writing Task 2

Gần như tất cả các bài luận Task 2 đều tuân theo cấu trúc cơ bản sau:

cấu trúc bài luận IELTS Writing Task 2

Các câu bạn đặt trong mỗi đoạn sẽ phụ thuộc vào loại câu hỏi mà bạn nhận được.

Năm câu hỏi IELTS Writing Task 2 phổ biến nhất là:

 • Opinion: Ý kiến (Đồng ý hoặc Không đồng ý)
 • Advantages and Disadvantages: Ưu điểm và nhược điểm
 • Problem and Solution: Vấn đề và Giải pháp
 • Discussion (Thảo luận cả hai quan điểm)
 • Câu hỏi gồm hai phần

Dưới đây, chúng mình sẽ nêu các ví dụ và cấu trúc được các giáo viên và giám khảo IELTS có kinh nghiệm đánh giá cho từng dạng câu hỏi. Điều này sẽ giúp bạn viết một câu trả lời rõ ràng, mạch lạc và hy vọng sẽ nâng cao điểm số IELTS của bạn. 

Xin lưu ý rằng đây là những cấu trúc chung và chúng có thể thay đổi một chút tùy thuộc vào câu hỏi cụ thể. Cũng xin lưu ý rằng không có ‘một’ cấu trúc bài luận Task 2 nào giúp bạn đạt điểm cao. Có rất nhiều dạng cấu trúc có thể giúp bạn đạt điểm cao. Đây chỉ là một số tôi nghĩ là hiệu quả và dễ học.

B. Cấu trúc chi tiết nên có của 1 bài luận IELTS Writing Task 2

1. Câu hỏi ý kiến (Đồng ý hoặc Không đồng ý)

a. Các từ câu hỏi điển hình: 

 • Ý kiến của bạn là gì?
 • Bạn đồng ý hay không đồng ý?
 • Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?
 • Câu hỏi trực tiếp.

b. Cấu trúc bài luận

– Giới thiệu

1- Câu hỏi diễn giải

2- Nêu ý kiến của bạn và nêu các ý chính.

– Đoạn nội dung chính 1

1- Câu chủ đề

2- Giải thích câu chủ đề

3- Ví dụ

– Đoạn nội dung chính 2

1- Câu chủ đề

2- Giải thích câu chủ đề

3- Ví dụ

– Phần kết luận : Tóm tắt các luận điểm và ý kiến chính

cấu trúc bài luận IELTS Writing Task 2

2. Câu hỏi Ưu điểm và Nhược điểm

a. Các từ câu hỏi điển hình: 

 • Thảo luận về những thuận lợi và khó khăn.
 • Ưu nhược điểm là gì?
 1. Cấu trúc bài luận

Giới thiệu

1- Câu hỏi diễn giải

2- Phác thảo các điểm chính

Đoạn nội dung chính 1

1- Trạng thái Hai Ưu điểm

2- Mở rộng / Giải thích Lợi thế Đầu tiên

3- Mở rộng / Giải thích Lợi thế Thứ hai

4- Ví dụ

Đoạn nội dung chính 2

1- Trạng thái Hai Nhược điểm

2- Mở rộng / Giải thích Bất lợi Đầu tiên

3- Mở rộng / Giải thích Bất lợi Thứ hai

4- Ví dụ

Phần kết luận : Tóm tắt các điểm chính

3. Thảo luận về cả hai quan điểm Câu hỏi (Bài luận thảo luận)

a. Các từ câu hỏi điển hình: 

Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của chính bạn.

b. Cấu trúc bài luận

Giới thiệu

1- Diễn giải Câu hỏi và / hoặc nêu cả hai quan điểm.

2- Tuyên bố luận văn

3- Lập dàn ý câu

Đoạn nội dung chính 1

1- Nêu quan điểm đầu tiên

2- Thảo luận về quan điểm đầu tiên

3- Lý do tại sao bạn đồng ý hoặc không đồng ý với quan điểm

4- Ví dụ để hỗ trợ quan điểm của bạn

Đoạn nội dung chính 2

1- Nêu quan điểm thứ hai

2- Thảo luận về quan điểm thứ hai

3- Lý do tại sao bạn đồng ý hoặc không đồng ý với quan điểm

4- Ví dụ để hỗ trợ quan điểm của bạn

Phần kết luận

1- Tóm tắt

2- Nêu cái nào tốt hơn hoặc quan trọng hơn

4. Câu hỏi vấn đề và giải pháp

a. Các từ câu hỏi điển hình: 

 • Vấn đề và giải pháp.
 • Nguyên nhân và giải pháp.

b. Cấu trúc bài luận

Giới thiệu

1- Câu hỏi diễn giải

2- Lập dàn ý câu

Đoạn nội dung chính 1

1- Vấn đề trạng thái

2- Giải thích vấn đề đầu tiên

3- Giải thích vấn đề thứ hai

4- Ví dụ về vấn đề thứ hai

Đoạn nội dung chính 2

1- Giải pháp Nhà nước

2- Giải thích giải pháp đầu tiên

3- Giải thích giải pháp thứ hai

4- Ví dụ về Giải pháp Thứ hai

Phần kết luận:  Tóm tắt

cấu trúc bài luận IELTS Writing Task 2

5. Câu hỏi hai phần

a. Các từ câu hỏi điển hình: 

Thông thường sẽ có một tuyên bố và sau đó họ sẽ yêu cầu bạn trả lời cho các câu hỏi riêng biệt.

 1. Cấu trúc bài luận

Giới thiệu

1- Câu hỏi diễn giải

2- Lập dàn ý câu (đề cập đến cả hai câu hỏi)

Đoạn nội dung chính 1

1- Trả lời câu hỏi đầu tiên trực tiếp

2- Giải thích tại sao

3- Giải thích thêm

4- Ví dụ

Đoạn nội dung chính 2

1- Trả lời câu hỏi thứ hai trực tiếp

2- Giải thích tại sao

3- Giải thích thêm

4- Ví dụ

Phần kết luận: Tóm tắt

C. Bạn có thể đạt được band 8 hoặc 9 theo các cấu trúc này không?

Không ai có thể cung cấp cho bạn một cấu trúc IELTS Task 2 đảm bảo bạn sẽ đạt điểm cao. Điểm của bạn phụ thuộc vào ngữ pháp và từ vựng của bạn tốt đến mức nào và bạn trả lời câu hỏi tốt như thế nào. Một cấu trúc tốt sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi ở một mức độ nào đó và nâng cao điểm số về sự mạch lạc và gắn kết, nhưng bạn phải sử dụng những ý tưởng có liên quan và sử dụng tốt những ý tưởng này để trả lời câu hỏi.

YES IELTS hy vọng bạn thấy những cấu trúc IELTS Writing Task 2 đó hữu ích. Chúc bạn thành công

Nếu bạn muốn đang tìm kiếm một khóa học IELTS Writing hiệu quả và hướng dẫn chi tiết đến khi bạn đạt được số điểm mình cần, bạn có thể tham khảo các khóa học của YES IELTS :

——————————–

🌸 YES IELTS 8.5 Online Course – HỌC TRỰC TUYẾN HIỆU QUẢ VƯỢT MỨC TƯỞNG TƯỢNG 

💻 Website : www.yesielts.net

📩 ieltsnhuy@gmail.com

💬 Chat ngay: m.me/nhuyielts8.5

 

Nhận xét bài viết!